Kontakt

PRZEDSZKOLE WALDORFSKIE

Ul. GRUNWALDZKA 3
43-300 BIELSKO - BIAŁA

Telefon : (033) 822 80 69

Napisz e-mail
www.przedszkolewaldorfskie.edu.pl

Dołącz do Nas

Zabawa

Zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka. Jest czymś ważnym i naturalnym. Jest czymś tak poważnym, jak praca dla dorosłego człowieka. Dziecko wkłada w nią całą swoją wolę działania, którą uczy się kierować już od urodzenia. Zaczyna poruszać oczyma, wodząc wzrokiem za osobą lub przedmiotem, obracać głowę w stronę słyszanego dźwięku, bawić się rączkami i nóżkami, chwytać przedmioty itd. Nieświadomy impuls wolitywny i naśladowanie ludzi sprawia, że dziecko wstaje, chodzi, mówi...

Na dziecko i jego zabawę najlepiej wpływa dorosły, który jest autentycznie zajęty swoją pracą, czerpie z niej przyjemność, nie działa chaotycznie i wie, jaki ma cel. Dziecko w wieku przedszkolnym naśladuje bowiem wszystko, co widzi i czuje w swoim otoczeniu.

Zabawa przechodzi kolejne metamorfozy.

CHARAKTER ZABAWY

Charakter zabawy dziecięcej zmienia się wraz z rozwojem. Ze sposobu zabawy można wywnioskować, na jakim etapie rozwoju indywidualnego i społecznego znajduje się dziecko.

Dzięki zabawie dziecko poznaje świat, uczy się jego praw i występujących w nim zależności. Zbiera doświadczenia i ćwiczy umiejętności. Ma także możliwość wyrażania przeżyć zarówno pozytywnych jak i negatywnych, z którymi przecież musi sobie poradzić.

Charakter zabawy dziecka zależy również od jego indywidualnych cech i właściwości oraz od tego, co robią dorosłe osoby w jego otoczeniu.

OD 3 DO 5 ROKU

Już zainteresowanie niemowlęcia własnym ciałem jest zabawą.

Między trzecim a piątym rokiem życia, pojawiają się u dziecka nowe uzdolnienia- dziecięca fantazja i dziecięca pamięć.

Objawia się to w zabawie tym, że potrafią one przeobrażać rzeczy z otoczenia, używać ich w razie potrzeby niezgodnie z przeznaczeniem i przemieniać je w coraz to nowe rzeczy w krótkim czasie. Dlatego kawałek drewna może być samochodem rajdowym, a po chwili staje się mydełkiem czy ziemniakiem, kiedy trzeba ugotować obiad. Charakterystyczne dla tego wieku jest właśnie to, że zabawę pobudzają przyczyny z zewnątrz.

OD 5 DO 6 ROKU

Około piątego roku życia pojawia się kryzys - fantazja jakby się wycofuje.

Dzieciom nagle brakuje pomysłów, nie wiedzą w co się bawić. Przedmioty z zewnątrz nie dają już takiego impulsu jak przedtem, coraz częściej pojawia się on z wewnątrz. Mają one teraz wewnętrzny obraz i mogą tworzyć wyobrażenia. Pojawia się już planowanie i omawianie wspólnych zabaw.

Dzieci same wyznaczają sobie zadania i chcą je przeprowadzić do końca. Dlatego dzieciom potrzebne są nie zabawki narzucające zabawę, lecz materiały, które mogą wykorzystać w zabawie, i które mogą się wraz z nią przeobrażać. Tę funkcję doskonale spełniają:

jednobarwne płachetki, pnie drzew, korzenie, kawałki kory, kamienie, kasztany.

Najważniejszą rzeczą jest stworzenie dzieciom warunków do twórczej zabawy, oraz otoczenia, które będą mogły naśladować.

 
-->