Przedszkole Waldorfskie
ul. Grunwaldzka 3
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 822 80 69
e-mail: przedszkolewaldorfskiebielsko@gmail.com

Kontakt:

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Media Społecznościowe:

Nasz zespół

Kolegium Nauczycieli:

Małgorzata Drabek
Celina Dziedzic
Marzena Greń – Owczarz
Dominika Klimczak
Magdalena Kuczora
Barbara Pałamarz
Renata Stwora
Elżbieta Wilk

Różni nas wiek, sytuacja osobista, staż pracy, doświadczenie, temperament. Łączy pedagogika waldorfska, praca z dziećmi, wspólna praca pedagogiczna,
śpiewanie, dbałość i troska o przedszkole. Nauczyciel dba o atmosferę ciepła i spokoju, swoją codzienna pracą buduje w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i pewności, że świat jest dobry. Nauczyciele tworzą kolegium przedszkola, uczestniczą w cotygodniowych konferencjach, które służą samokształceniu, pracy pedagogicznej i sprawom organizacyjnym. Tu w drodze konsensusu, zapadają decyzje, rodzą się pomysły, rozwiązują problemy, jest też czas na pracę artystyczną. Kolegium nauczycieli wyłania ze swego grona osobę pełniącą obowiązki dyrektora, jest nią obecnie Małgorzata Drabek.

Nasz zespół nauczycieli

Wszystkie nauczycielki posiadają stosowne wykształcenie i doświadczenie pedagogiczne, dodatkowo ukończyły trzyletnie Podyplomowe Studium Edukacji Niezależnej na Uniwersytecie Warszawskim.