Przedszkole Waldorfskie
ul. Grunwaldzka 3
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 822 80 69
e-mail: przedszkolewaldorfskiebielsko@gmail.com

Kontakt:

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Media Społecznościowe:

Zabawa

Zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka. Jest czymś ważnym i naturalnym. Jest czymś tak poważnym, jak praca dla dorosłego człowieka. Dziecko wkłada w nią całą swoją wolę działania, którą uczy się kierować już od urodzenia. Zaczyna poruszać oczyma, wodząc wzrokiem za osobą lub przedmiotem, obracać głowę w stronę słyszanego dźwięku, bawić się rączkami i nóżkami, chwytać przedmioty itd. Nieświadomy impuls wolitywny i naśladowanie ludzi sprawia, że dziecko wstaje, chodzi, mówi...

Na dziecko i jego zabawę najlepiej wpływa dorosły, który jest autentycznie zajęty swoją pracą, czerpie z niej przyjemność, nie działa chaotycznie i wie, jaki ma cel. Dziecko w wieku przedszkolnym naśladuje bowiem wszystko, co widzi i czuje w swoim otoczeniu. Zabawa przechodzi kolejne metamorfozy.

CHARAKTER ZABAWY

Charakter zabawy dziecięcej zmienia się wraz z rozwojem. Ze sposobu zabawy można wywnioskować, na jakim etapie rozwoju indywidualnego i społecznego znajduje się dziecko. Dzięki zabawie dziecko poznaje świat, uczy się jego praw i występujących w nim zależności. Zbiera doświadczenia
i ćwiczy umiejętności. Ma także możliwość wyrażania przeżyć zarówno pozytywnych jak i negatywnych, z którymi przecież musi sobie poradzić. 
Charakter zabawy dziecka zależy również od jego indywidualnych cech i właściwości oraz od tego, co robią dorosłe osoby w jego otoczeniu.

OD 3 DO 5 ROKU

Już zainteresowanie niemowlęcia własnym ciałem jest zabawą. Między trzecim a piątym rokiem życia, pojawiają się u dziecka nowe uzdolnienia- dziecięca fantazja i dziecięca pamięć. Objawia się to w zabawie tym, że potrafią one przeobrażać rzeczy z otoczenia, używać ich w razie potrzeby niezgodnie
z przeznaczeniem i przemieniać je w coraz to nowe rzeczy w krótkim czasie. Dlatego kawałek drewna może być samochodem rajdowym, a po chwili staje się mydełkiem czy ziemniakiem, kiedy trzeba ugotować obiad. Charakterystyczne dla tego wieku jest właśnie to, że zabawę pobudzają przyczyny z zewnątrz.

OD 5 DO 6 ROKU

Około piątego roku życia pojawia się kryzys - fantazja jakby się wycofuje. Dzieciom nagle brakuje pomysłów, nie wiedzą w co się bawić. Przedmioty z zewnątrz nie dają już takiego impulsu jak przedtem, coraz częściej pojawia się on z wewnątrz. Mają one teraz wewnętrzny obraz i mogą tworzyć wyobrażenia. Pojawia się już planowanie i omawianie wspólnych zabaw. Dzieci same wyznaczają sobie zadania i chcą je przeprowadzić do końca. Dlatego dzieciom potrzebne są nie zabawki narzucające zabawę, lecz materiały, które mogą wykorzystać w zabawie, i które mogą się wraz z nią przeobrażać. Tę funkcję doskonale spełniają: jednobarwne płachetki, pnie drzew, korzenie, kawałki kory, kamienie, kasztany. Najważniejszą rzeczą jest stworzenie dzieciom warunków do twórczej zabawy, oraz otoczenia, które będą mogły naśladować.

Zabawa

Biegnie, biegnie konik przez łąkę zieloną nad nim błękitne niebo z zorzą czerwoną. Wiatr ma w białej grzywie i radosne oczy, biegnie coraz szybciej bo wieczór już kroczy.